Aanmelden als Ondernemer voor een Gezond Amsterdam

Wil jij onderdeel zijn van het netwerk van Ondernemers voor een Gezond Amsterdam? Meld je dan snel aan!

Wanneer je het aanmeldingsformulier ondertekent onderschrijft de ondernemer de doelstellingen en uitgangspunten van het netwerk. Ondernemers worden gevraagd om de actie(s) die zij ondernemen concreet te beschrijven. Vervolgens wordt door onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam beoordeeld of de voorgestelde acties voldoende impact hebben op de voedselomgeving van kinderen. Indien dit niet het geval is dan worden ondernemers geholpen om hun acties aan te scherpen. Wanneer de acties voldoen wordt de ondernemer toegevoegd aan de deelnemers van het netwerk.

Vanuit het netwerk wordt uitwisseling van kennis en ervaring tussen de ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit gebeurt via bijeenkomsten, door ondernemers aan elkaar te koppelen. Via de website krijgen de ondernemers van het netwerk toegang tot ondersteunende materialen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Overzicht met bewezen effectieve acties/maatregelen
  • Good practices van ondernemers
  • Een winkelscan (om kansen voor verbetering te identificeren)
  • Posters- en raamstickers

Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam krijgen ondernemers die zich aansluiten advies over de manier waarop zij de acties en maatregelen effectief kunnen uitvoeren en monitoren.