In het kort: Ondernemers voor een Gezond Amsterdam

Benieuwd wat Ondernemers voor een Gezond Amsterdam is? We leggen het hier kort en bondig uit!

Wat is Ondernemers voor een Gezond Amsterdam?
Ondernemers voor een Gezond Amsterdam is een netwerk van ondernemers, de Gemeente Amsterdam en kennisinstellingen die samen actie willen ondernemen om de voedselomgeving – van met name kinderen – in Amsterdam gezonder te maken.

Voor wie is het netwerk?
Het netwerk is er voor alle ondernemers die invloed hebben op de Amsterdamse voedselomgeving en waarvoor de productie en/of verkoop van voedsel tot hun kerntaken behoort (zoals winkels, groothandel etc.) én ondernemers die een beeldbepalende functie hebben binnen de voedselomgeving (zoals publieke instellingen en organisaties). Iedere deelnemer aan het netwerk bepaalt in samenspraak met het netwerk met welke acties zijn bedrijf of organisatie het grootste verschil kan maken in het gezonder maken van de voedselomgeving.

Wat is het doel van het netwerk?
Het doel is om aan de hand van concrete acties en maatregelen – die bijdragen aan een gezonder voedingsaanbod en aankoopgedrag – de voedselomgeving gezonder te maken. De doelstelling voor 2017 is om zoveel mogelijk ondernemers aan te laten sluiten bij het netwerk, waarmee de impact op de voedselomgeving zo groot mogelijk kan worden gemaakt.

Wie zijn de initiatiefnemers van het netwerk?
Het netwerk is een initiatief van Gemeente Amsterdam (Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht), Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI) en Vrije Universiteit Amsterdam. Deze partijen bewaken de inhoudelijke en onafhankelijke koers van het netwerk. Zij stellen eveneens voorwaarden aan de deelnemende ondernemers en hun concrete acties en maatregelen.

Meer weten? Bekijk de FAQ pagina!