Voorwaarden

Met alle ondernemers worden individuele afspraken gemaakt en deze worden beoordeeld door de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarbij wordt rekening gehouden met de omvang en slagkracht van de betreffende ondernemer. Van grote ondernemers worden ook grotere inspanningen verwacht dan van kleine ondernemingen of organisaties.

De uitgangspunten voor deelname aan het netwerk zijn als volgt:

  • Partijen nemen deel om vanuit hun kernactiviteiten de voedselomgeving van Amsterdamse kinderen gezonder te maken.
  • Partijen committeren zich aan concrete acties die zij vermelden op het aanmeldformulier.
  • Partijen werken mee aan de monitoring van de resultaten van de ingezette acties en staan open voor het uitvoeren van verdiepend onderzoek naar de effectiviteit.
  • Partijen dragen zelf de kosten voor de uitvoering van acties.
  • Partijen stellen opgedane kennis en ervaringen met acties beschikbaar aan het netwerk zodat andere deelnemers daarvan kunnen leren.
  • Partijen zijn akkoord met het plaatsen van informatie over hun deelname en de voortgang op www.ondernemersvooreengezondamsterdam.nl.